Diva Magazine Golden O’clock Posted on

Photography: Mariya Sabotinova
Style: Teodora Vukodinova
Make up: Katrin Valentinova
Hair: Ksenia Vuleva
Assystant: Galya Paskaleva
Model: Stefani Laleva